Förgasaren

Bingförgasare 1 / 9,5 / 19

Ser exakt likadan ut som Bing 1/8/1.

 

 

 

 

 

Samma del fast underifrån.

 

 

 

 

 

Flottörhus

Observera spåret runt och de på sidan kl 12.

 

 

 

 

Flottören. Observera din lilla vinkeln kl 5.

 

 

 

 

 

Skruven i botten. Bör ligga en tunnare packning mellan den och flottörhuset.

 

 

 

 

Bränsleingången samt det lilla filtret som sitter inuti. Det kan vara svårt att se och lätt att tappa bort. Detta filtret på bilden är helt igenkorkat med skit.

 

 

 

Lyfter vi bort den lilla bruna bryggan på bild 2, ser det ut så här:

En liten nålventil uppenbarar sig. I sin helhet ser den ut så här:

Dess uppgift är att stänga till bränsletillförseln när flottören trycker på.

 

 

Lyfts nålventilen ur förgasaren, så är det ibland inte ovanligt att det ser ut så här:

Ett gäng partiklar som stör nålventilen så den inte kan stänga helt.

När man ändå är här, så passa på att kontrollera att alla hål är fria från beläggningar.

Längst upp syns munstycket. Skruvas ur med mejsel. Se till att alla hål är rena.

 

 

 

I andra änTrottel-1den sitter gasreglaget med trottel och nål. Inuti trotteln skall det  sitta en fjäder. Se bild nedan.

Nålen kan sitta på flera olika höjder beroende på hur mycket bensin som skall släppas på. Normalt sitter den på tredje hacket räknat uppifrån.

 

Trottel-2

Fjäder, trottel nål och nålklipps.

Samma till alla Autopedförgasarna. Bara själva huset som skiljer.

 

 

Slutligen är det då anslutningen mellan förgasare och cylinder. Här finns det två varianter.

På NV5:an är det ett metallrör som ser ut som ett T och på senare modeller är det en slang. Tänk på att slangbiten skall vara värmetålig och om den är tjock – använd Dremel och slipa ner sidorna så inte fästskruvarna i cylindern puttar ut slangen.