Framhjulet

Handbromsens infästningsanordning.

Ovan ses armen utan infästningsanordningen och handbromsvajern är endast försedd med en stopp.