Kolven

Kolven sitter fast med en kolvbult. Kolvbulten sitter på plats med krympprecision och två fjäderringar i var sitt spår. Se spikens spets.

Dessa fjäderringar såg i mitt fall ut så här. Det kan även vara två uttag på dem.

Ta tag i uttaget med en spetsig plattång och dra ut.

 

 

För att få ut kolvbulten kan det krävas värme, 70-90°C nämns i olika skrifter.

Kolvbulten har dimensionen 9 mm i diameter och 28 mm längd för 31cc.

Jag gjorde så här:

 

En tving, något som kunde knuffa på kolvbulten samt ett rör som täckte hålet och kunde ta emot kolvbulten.

Långsamt pressande och ingen värme.

 

 

 

 

 

Kolven renpolerad med Autosol.

 

39 mm kolv

 

Total höjd ca 40,4mm

 

 

 

 

 

 

 

Kolvbultens cc till topp: 26,5 mm
Måttet är från kolvbultscentrum till övre kolvkanten.

 

 

 

 

 

 

 

Kolvbulten är 9 mm i diameter och 28 mm lång.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare till denna kolv kan gå att fixa. Hos http://www.vrm.se/ finns bla Barikitkolv passande ILO Hjälpmotor men är naturligtvis väldigt användbar i andra motorer där kolvar från 35 till och med 36 mm kan passa!

Den har följande värden;

Storleksinkrementet är 35,00 35,25 35,50 35,75 och 36,00 mm.
Dubbla kolvringar i gjutjärn ger väldigt bra lågvarvsegenskaper.
Höjd totalt 40,40 mm.
Avstånd från centrum kolvbult till övre kolvkant 20 mm.
Kolvbultsmått 9 x 28 mm.
Två gjutjärnsringar på 1,5mm.

Enligt Roffe på VRM så kan man kanske svarva ner cylinderfoten och möta kolvens komphöjd. Kan vara värt att testa.