Remdrift

Remmar till moppar med remdrift:

Längd A 1816: Monarped med 24″ hjul
Längd A 1930: Monarped med 26″ hjul
Längd A 1853 Nv-Autoped, Apollo Z1, Fram modell 66

Förtydligande: A betyder att det ska vara en bredare typ av rem. Finns inte den exakta längden kan man ta det närmaste som finns att tillgå. Gäller i de flesta fall.

Från P-O’s pyttipanna.