Spännrullens plats för kilremsdrift

Några bilder som visar hur spännrullen sitter monterad.

Spännrullefäste4 Spännrullefäste1 Spännrullefäste2 Spännrullefäste3

Tack till Ulf Ekman, Mariestad, för bilderna.