Elopeden rullar igen

Nu har så äntligen momentarmen kommit från rull.se och den tillsammans med en specialbricka på ledningssidan för bästa symmetri är det rullning igen.

Dock har det uppstått en del vibrationer. Vi får se vad som händer.

fr_25_size880 fr_26_size880

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialbrickan är uppsågad och av samma tjocklek som momentarmen. Sen har jag sett till att den inte kan lämna skeppet genom att limma fast två muttrar med bult.