Kedjesträckaren

Det här är lite av akilleshälen just nu. Om vi bortser från att de bultar som används är feldimensionerade, så känns inte omslutningen runt gaffeln helt rätt. Precis som om det saknas ett gummimenbran eller något emellan gaffel och klämma. Får se till att få reda på detta, ty nu åker den ur med ojämna intervall och tittar jag på broschyrer mm så har alla denna kopiösa nedtryckning av kedjan. Så då skall det väl vara så….