Trimmat!

Efter förra färdens kedjehaveri (!) och även viss förstörelse av kuggarna på drevet, inhandlades ny kedja och drev från Erik Linding.Se till att den lilla förlängningen medföljer. Eventuellt behövs två stycken kedjebitar tas bort. Görs med fulverktyg eller kedjeknäckare.

Passade på att införskaffa 12 kuggars framdrev. Känner ju att maskinen vill jobba lite hårdare än vad den får göra. Så akta er gobbar & kärringar – för nu kör han om!