Blixt

När Konsum sålde Nymanverkens mopeder så var det Blixt som stod på kåpa och märke.

Velocipedbolaget Lindblad i Stockholm skall också ha använt varumärket Blixt. Om det fanns något samarbete är okänt.