Tekniska data

Alla tekniska data är flyttade till År för år och under varje modell finns de modellspecifika uppgifterna. Hjälp mig gärna med detaljer.