Vad står siffrorna för?

Bing 1/8/1 eller 1/9,5/19 ?

Vad betyder detta?

Den första siffran, som har två till tre siffror betecknar typen av förgasare.

Siffrorna står för följande:
1 Kabelmanövrerad glidventil förgasare.
2 Kabelmanövrerad slidventilens förgasare med extra luftspjäll för att underlätta start
3 Slidventilen förgasare för manövrering av styrenheten och extra spak override
4 Spakmanövrerad slidventilens förgasare
5 Slidventilen förgasare för manövrering av styrenheten och additional kabel override
6 Slidventilen förgasare för andra typer av insatser
7 rotationsventil förgasare
8 Gasspjällets förgasare
9 Membran förgasare
Det andra talet anger den inre diametern av förgasaren vilken är den minsta kanaldiametern.
I fallet med förgasare med trottelventil med utbytbar venturi betecknar denna siffra diametern av gasspjället.

Den tredje siffran är modellnumret som används för numrering förgasare av en viss
typ med identisk innerdiameter i följd. Ett tvåsiffrigt nummer står för:
En ”basmodell” som skickas ofullständig till motortillverkaren som färdigställer den i dennes motor.

Jag har maskinöversatt de goda delarna från Bings dokument som jag även har här (pdf) för nedladdning.