Rambler

Rambler var ett varumärke från Albert Öhman AB, ett stockholmsföretag, som sålde cyklar. De sålde även mopeder under namnet Rambler som kom från Nymans Verkstäder.

Under 50- och 60-talet var det ganska vanligt att man satte sitt egna varumärke på någon annans produkt, så kallad dekaltrimning.