Ingen gnista på stiftet

Jag har fått Thomas Ljungdells tillåtelse att återge hans text tillsammans med bilder från just Autopeden. Därför försvinner ju lite från Thomas text, då Autopeden t.ex. inte har dödare utan pys.

Nu över till huvudproblemet, ingen gnista på tändstiftet!

Skruva loss stiftet. Loppa på stiftet?

En loppa på stiftet är en liten rund svart elektriskt ledande kula som sitter strategiskt placerad på tändstiftet i själva elektrodgapet och kortsluter. Om man vill ha en loppa skall man ha en rostig tank och inget bensinfilter. Då får man garanterat en loppa. Eller en sprillans ny cylinder, nya kolvringar eller ny kolv som håller på att slita in sig och ger små metallfragment. Då kan man också få en loppa. Peta loss eländet och åk vidare.

 Sen: Byt stift!

Det finns också gott om självutnämda mopedexperter som skruvat ned halva motorn och till sist kommit fram till att det var stiftet. Så även jag. Ha alltid med ett extra nytt stift. Åtgärd nummer ETT är alltså BYT STIFTET. Du ser inte alltid problemet med stiftet. Har du ett stift med för lågt värmetal och kör hårt så kan isolatorfoten spricka. Eller så har du en svagt ledande sotbeläggning på stiftets isolatorfot för att du kör med för kallt stift som inte når självreningstemperaturen. Samma resultat; ingen gnista. Kolla också att stiftet är torrt. Om man kör utan stänkskärm fram så förekommer det att vatten skvätter upp på stiftet och sen slocknar gnistan.

Sen: Byt stift igen!

Vi är många som haft ett nytt trasigt stift i fickan. Nytt, men som lik förbaskat inte fungerar. Alltså: Åtgärd nummer TVÅ: Byt stift igen! Tänk inte. Bara gör det. Du skall alltså alltid ha med två nya stift i fickan.

Vad för stift? Bosch W7AC, NGK B6H6 eller Champion L86.

Om du har Ohmmeter: Mät!

Mät mellan tändhattens tändstiftsanslutning och mot motorns gods. Här skall det vara 5-7 kohm. Om inte så ligger felet i hatten, tändkabeln eller tändspolen. Noll ohm betyder kortslutning mot gods och oändlig antal ohm avbrott. Om du får typiskt 5,6 kohm vet du att hatten, kabeln och spolen och sannolikt är OK.

 

 

 

 

 

Sen: Inspektera genom svänghjulets hål!

Av med tändkåpan. Dags att kolla med ficklampan om det finns något här som sabbar gnistan. Ibland ansamlas lite skräp i tändspolehuset. Om du har otur kan detta skräp hamna i kontaktgapet. Tag en tunn fil, eller knivblad och skrapa lite i kontaktgapet. Jag har själv en gång hittat en bomullstråd i gapet. Kolla nederdelen av brytarens skruv, den som vetter mot lysspolen. Den ligger rätt nära belysningspolens järnkärna och här kan man hitta elektriskt ledande skräp som kortsluter denna skruv mot lyspolens järnkärna. Kolla så ingen spole har lossnat. Kolla så inte tändplattan lossnat. Kolla maximalt gap mellan brytarkontakterna som skall vara ungefär 0,3 … 0,4 mm. Kolla så inte brytarna helt havererat och är totalt utslitna (gropar i dem och kanter). Kolla lödningen på kondingen. Byt gärna till skruvkonding så slipper du löda ute i buskarna! Kolla så inte tändkabelns lilla tunna sladd skadats och ligger mot gods. Eller att den gått av. Kolla till sist genomföringen av tändkabeln (och de andra sladdarna). Särskilt på Zündapp som saknar kabelgenomföringsgummit; på dessa motorer kan svänghjulet ligga farligt nära kabelstammen och gnaga av isoleringen. Jag har sett en motor där svänghjulet ätit sig igenom elstoppskabeln.

 

Fortfarande ingen gnista?

Nu börjar det bli intressant. Nu skall vi felsöka! Vi börjar med hatten.

Skruva loss tändhatten och undersök den

Ett inte helt ovanligt problemområde. En del hattar glappar i kontakten med stiftet och ger bränd oxidering med dålig kontakt som följd. Titta in i hatten och kolla så det ser bra ut där. Kolla också andra änden som ansluter mot tändkabeln: hur ser det ut där? En del tändhattar har en skruv som skruvas in vinkelrätt mot kabel och går igenom den. Ibland missar den skruven själva kopparn i kabeln och ligger lite vid sidan. Resultatet blir att gnistbildning uppstår och kopparn oxiderar eller bränns av. Köp en hatt där skruven ligger i samma sträckning som kopparn i kabeln. Hatten hel? Dags för nästa steg i kedjan.

 

Tändkabeln

Kolla först änden som ansluter mot tändhatten. Ser du kopparn? Här är ett vanligt fel; koppartrådarna har gått av och ligger långt in i kabeln. Klipp av 5 mm av kabeln tills du ser koppar. Inspektera resten av kabeln i sin helhet. Letar efter skador på isolationen. Ibland vid montering uppstår en skada (svänghjulet klämmer kabeln eller liknande) och överslag sker mot gods. Tändkabelns hölje skall vara absolut helt. Gnistan hoppar lätt 10 mm i luft om man har frisk tändspole.

Nu kommer det oundvikliga – svänghjulet måste av! Nånstans här börjar det bli svårt att komma vidare. Men först en liten test!

Mörkrumstestet

Det finns ett spännande test som kan avslöja en hel del. Innan man skruvar av det bökiga svänghjulet kan det vara värt att genomföra mörkrumstestet. Gör så här: Skaffa fram hylsa 13 mm (eller den hylsa som passar din svänghjulsmutter). Montera den på din borrmaskin med en adapter. Skruva av tändningskåpan. Sätt tändstiftet på plats. På med tändhatten. Stäng soppakranen. Släck i rummet så det blir mörkt. Sätt borrmaskinen mot svänghjulets mutter och kör runt på lågt varvtal. Titta nu noga på tändstift, tändkabel och bakom svänghjulet. Gnistrar det någonstans där det inte ska gnistra? T ex bredvid tändspolen. Med detta test kan du avgöra om du har överslag någonstans där det inte ska vara överslag. Jag har hittat ett åtskilligt antal mystiska fel på detta sätt, bl a annat en tändspole som genom sin vackra metalletikett på utsidan gnistrade över till tändplattan! Gnistan skall vara i tändstiftet och ingen annanstans.

NU: Av med svänghjulet! Vi måste gå till botten med denna saknade gnista. Eller som en kompis sa: ”Tror du att kan vara färgen på moppen som är felet? Strömmen kanske inte gillar gult?”

Tändkabeln del 2

Kontrollera andra änden mot tändspolen, att du ser koppar där. Se till att gummihatten finns som täcker anslutningen mot tändspolen. Om den gummimössan saknas och lite fukt rinner längs kabeln så blir det överslag.

Tändspolen

Inspektera. Jag har sett tändspolar som ser bra ut på framsidan men som har en stor krater på baksidan. Mät tändspolen med ohmmeter. Mellan lilla sladden och metallkärnan skall det vara 1-2 ohm. Mellan tändkabeluttaget och metallkärnan skall det vara 5-7 kilo-ohm (kΩ). Om du inte får dessa värden är spolen paj. Men – och nu något viktigt – en spole kan uppvisa rätta värden och ända inte ge gnista! Du måste testa den i en provare. En spole kan alltså ge gnista på en millimeter (tändstiftet), men kommer inte klara det under kompression. En spole måste klara av att ge en gnista på minst 7-8 millimeter i luft av atmosfärstryck! Annars: BYT!

Kondensatorn

Liten rackare som kan döda en moped om den är trasig. Den har till uppgift att svälja strömmen när brytaren öppnar. Om kondingen är trasig så går hela gnistan och strömmen genom brytarkontakten och spolen kommer inte ge gnista till stiftet. Du kan prova den med den här provaren. Är du osäker om hur man mäter upp kondingar: Byt. Välj en med skruvanslutning så slipper du löda. Sätt dit kabelskor på sladdarna (små!). Gamla kondingar torkar och fungerar inte.

 

 

 

Sladden till brytarna

Kolla den. Får inte vara avskavd och ligga emot någonstans. Den får naturligtvis inte vara av.

Brytarna

Skruva loss dem. Inspektera, gärna med lupp. Mät upp dem. Skall visa noll ohm i stängt läge. I öppet läge skall det vara förbindelse mellan fasta kontakten och anslutningsskruven. Oftast är de antingen slitna och ger taskig gång, eller så är de justa.

Isolationstestet

Om man öppnar brytarna (lägg en pappbit emellan)) och läger loss tändspolens primärsida (=tunna ledningen) från kondensatorn, så skall det inte finns någon förbindelse till jord (om man inte trycker på elstoppen). Koppla in ohmmätaren mellan toppen på kondingen och gods och mät. Den bör blinka till och visa något i stil med 10-4000-90000 och sedan oändligt. Denna sifferserie beror på kondensatorn som laddas upp av ohm-mätarens mätström. Efter en stund, vars längd beror på mätströmmens storlek, så kommer kondingen att vara fulladdad och ohm-mätaren att visa oändligt antal ohm. Då är allt rätt. Prova nu att trycka på dödaren (elstoppet). Nu skall det bli noll ohm, dvs förbindelse till jord. Nu när du ända har tändspolens primärsida frilagd; mät från den tunna ledningen till gods på motorn (=jord). Du skall nu får värdet 1-2 ohm.

 

 

DBS = Det Bittra Slutet!

Nu har vi gått igenom allt. Precis allt. Jag vill påstå att om du följt anvisningarna så har de med 99,99% sannolikhet hittat felet och har nu en fungerande moppe. Om inte så har du troligen hoppat över avsnittet om att verkligen prova tändspolen och kondingen tillsammans i en provare. Om du inte vill/kan prova: Byt spole och kondning till nya. Nya brukar funka men det är ingen garanti. Jag har från en leverantör av moppedelar hört följande: ”Jag testar alltid de spolar jag säljer. En av tio brukar nämligen vara paj direkt vid leverans. Sen har jag slutat med Kina-kondingar. De funkar inte”. Betänk detta och fundera sen på om du inte skall bygga den där provaren i alla fall.

Man kan ha två fel samtidigt!

Nu kommer en svår sak. Man kan ha två samtidiga fel. Ovanligt, men har hänt mig. En tändspole och en konding jag köpt nya var båda trasiga. Att ha två samtidiga fel (och ett gammalt som man letar efter) är ett helvete. Var systematisk! Och prova spole och konding tillsammans i en provare innan du monterar dem. Då vet du att dessa två viktiga delar fungerar. Då blir det enklare.

 

Avslutar med Thomas visdomsord:

Skilj på diagnos och behandling. Först diagnos, sen behandling.