Ställa in tändningen

Lämpliga verktyg för att ställa in förtändningen. Det som saknas är en liten lampa med skarpt ljus.

Bladmått, skruvmejsel med smalt blad, en pappbit ca 10 mm bred och ett skjutmått.

Måtten att hålla reda på är lite olika för de två motorerna, men i princip gäller att gnistgapet på tändstiftet ( Bosch W175 T1) skall vara 0,6 mm.

Förtändningen för 31 cc skall vara 2,2 mm och för 40 cc 2-2,5 mm

Brytaravstånd för båda 0,4-0,5 mm

Abriss för båda 8-12 mm

Inga detaljer, utan jag kör på här. För detaljer rekommenderar jag Stora Tvåtaktsboken av Jim Lundberg.

Börja med att rotera svänghjulet tills brytarspetsarna är maximalt öppna. Mät med bladmåttet. 0,4-0,5 mm skall det vara.

Sitter en liiiten skruv mitt i brytaren, lossa på den och justera försiktigt tills rätt avstånd fås.

När detta är fixat, så tar vi abriss, dvs avståndet mellan spolsko och magnet när brytarna precis skall öppna. Är spetsarna rätt ställda borde detta vara ok. Här använder vi pappersbiten som vi gjort 10 mm. Rotera alltså svänghjulet tills det ögonblick som brytarna just skall till att öppna. Håll still och kolla med papperslappen. +/- 2 mm har du tillgodo.

Detta bör alltså vara ett korrekt värde om brytarna är rätt inställda. Om inte kan det vara så att brytarna är kass.

Slutligen är det förtändningen som skall ställas in. Här är det dags för skjutmåttet att jobba – ihop med en god dos tålamod.

 

Först roterar vi svänghjulet och visuellt hittar kolvens toppläge genom att titta ner i hålet för tändstiftet. Stick ner skjutmåttet och notera djupet. Sedan skall svänghjulet roteras så att brytarna juust skall öppnas. Håll still och gör en ny mätning. Subtrahera och kolla om värdet är korrekt för motorn.

Om inte….

Släpp på skruvarna till tändplattan, två stycken. Försiktigt

Justera åt samma håll som rotationsriktningen innebär att längden ökar och vice versa. Mät om.

I mitt fall gick det snabbt. Bara en lätt korrigering av brytaren och sedan gick allt som på räls.